GESCHRIFTEN BETR. ’S-GRAVENHAGE 1952 63 Menno ter Braak door G. Knuvelder. Nieuwe Eeuw 26 Januari. Enige demografische beschouwingen (Migratie en hu welijksmarkt te ’s-Gravenhage in de laatste jaren). ’s-Gravenhage VII No. 34. F. Bordewijk en „De doopvont” door G. Stuiveling. Boek van Nu VI 4142. In memoriam Mevr. F. S. van Brink-Poort, met prtr. Elsevier 16 Februari. R. C. Bakhuizen van Gelder. Tijdschrift den Brink door H. A. Enno van voor Geschiedenis LXIV 424-426. c. Personen. Hendrik Andriessen zestig jaar door W. Paap. Mens en Melodie VII 236—239. Balen-Klaar door M. van Karakteristiek van F. Bordewijk door Th. Govaart. Nieuwe Eeuw 12 Juli. Nieuwe Bordewijk veroorzaakt droevig heimwee (naar aanleiding van „De doopvont”) door J. W. Hofstra. Elsevier 22 November. Uitkomsten van de Scheveningse haringvisserij over 1951. 's-Gravenhage VII No. 34. Bordewijk en „De doopvont” door R. Blijstra. Critisch bulletin XIX 547—552.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 82