65 GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1952 de d. Woude, met afb. Couperus’ verzameld werk. Vrij Nederland 1 November. I Voor wie schreef Couperus? door Jan Greshoff. Elsevier 18 October. Couperus’ werken verzameld door W. Hofstra. Else vier 6 December. Een lent van vaerzen (Louis Couperus) door L. C Michels. Nieuwe Taalgids 336337. Couperus in het mausoleum? (naar aanleiding van spelling in de Verzamelde Werken) door J. A. Meijers. Groene Amsterdammer 30 Augustus. Nederland eert Couperus door v. Vrij Nederland 25 October. Louis Couperus. Dichter en prozaschrijver door Hendrik de Vries. Vrij Nederland 29 November. De uitgave van Couperus’ werken door G. H. Blanken. Vrij Nederland 2 Augustus. Perikelen van spelling en herdruk (van de werken van Couperus) door A. Donker. Critisch bulletin XIX 427430. Nogmaals Couperus en de spelling door A. Donker. Idem. Dec. 1952. De spelling van Couperus door D. A. de Graaf. Vrij Nederland 26 Juli. De uitgave van Couperus’ Verzameld werk door J. A. Meijers. Groene Amsterdammer 6 September.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 84