F. Th. van GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1952 67 Huygens door Dr. Jacob ter Meulen door W. S. Russer. Bibliotheek leven XXXVII No. 11. Prof. Dr. P. Lieftinck door G. E. derland 26 Januari. Prins Hendrik. Mensen die ik gekend heb door Ed. Polak. Vrij Nederland 8 November. In de huiskamer van Walsum. Vrij Ne- excellenties. Antwoorden door D. Kernkamp-Bavinck Elsevier 20 December. In de huiskamer van en zijn schilder Een staatsman der Bataafse Republiek de Kasteele) door C. de de Dienst voor Schone (Mr. Pieter Leonhard van W(it). Mededelingen van Kunsten VII No. 1—2. Tesselschade en haar troostgedicht voor Jac. Smit. Nieuwe Taalgids 5253. van excellenties. Antwoorden door de Kieft-Simon Elsevier 20 December. J. H. A. K. Gualtérie van Weezel naar den Haag (als hoofdcommissaris van politie) door L. Vrooland. Else vier 8 Maart. In de huiskamers van excellenties. Antwoorden door E. C. Luns-van Heemstra Elsevier 20 December. Wijsheid en weemoed (naar aanleiding van „Nacht schade en kinkhoorns door G. H. ’s-Gravesande) door Hendrik de Vries. Vrij Nederdland 26 Aprli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 86