GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1952 68 der Plas. Roeping XXVIII 252. P. J. Troelstra. Mensen, die ik gekend heb door Ed. Polak. Vrij Nederland 1 November. De onmachtige wandelaar. Rond Nijhoff’s twee eerste gedichtenbundels door M. v. d. Plas. Roeping XXVIII 341—355. Dr. H. Schaepman. Levensverhaal (van Jos van een Mei. never” door B. Paap. Mens en Nijhoff door Michel van Een lijfarts der Oranjes in de XVIIe eeuw (Willem van der Straaten) door Dr. E. D. Baumann. K. E. Oudendijk 80 jaar door E. H. Bos. Neerlandia. Sept. 2. van Wely) emancipator door J. Veldman. Elsevier 24 Martinus Nijhoff over eigen werk door Ed. Hoornik. Vrij Nederland 5 April. Weinig elegant? (naar aanleiding van ,,De lof der je- van den Sigtenhorst Meijer) door W. Melodie VII 129131. Problemen rond de Schaepman-biografie (naar aanlei ding van Van Wely: Dr. Schaepman) door v. T. Nieuwe Eeuw 25 October. Tusschen hemel en aarde (uit „Toetssteen” van M. Nij hoff) door Ed. Hoornik. Vlaamse Gids 2134.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 87