GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1952 69 Tulder 60 jaar. Mens Louis van 156. (Margaretha Geertruida Zelle). Mata Hari door H. Wagtmans, met afb. Nieuwe Eeuw 13 September. (Margaretha Geertruida Zelle) Van Mata Hari tot Kurt Singer door H. Zimmerman. Vrij Nederland 13 September. en Melodie VII 155 Graaf Willem III ,,de Goede”. De geschiedenis van een bijnaam door F. W. N. Hugenholtz. Tijdschrift voor geschiedenis LXV 136149. In de huiskamer van excellenties. Antwoorden door A. M. A. J. Witte-Wüst Elsevier 20 December. In de huiskamer van excellenties. Antwoorden door N. Zeelenberg Elsevier 20 December. In de huiskamer van excellenties. Antwoorden door A. de Waal Elsevier 20 December. Prof. Dr. Zijlstra. De nieuwe man op het Bezuidenhout. Groene Amsterdammer 27 September. d. Instellingen en verenigingen. De Raad van State en zijn vice-president Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland door E. van Raalte. Vrij Ne derland 2 Februari. 191221 October 1952. Korte geschiedenis van de Ver eniging „Tehuis voor onbehuisden” D. A. J. Kessler-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 88