GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1952 70 het 40 e. vervlogen tijd door Residentieorkest herleeft door W. Paap. Nieuwe Eeuw 16 Februari. V erzamelingen stellingen. Koninklijk Huisarchief in nieuwe banen door Alex. Colt, met afb. Elsevier 5 Januari. Algemeen Rijksarchief, 18021952 door J. A. Hamel, met prtr. Elsevier 26 Januari. De tentoonstelling „150 jaren Rijksarchief” door W. S. Unger. Nederlands Archievenblad LXV 6269. Gedenkboekje N.V. Boekhandel M. Dijkhoffz, 1777 1813, 1903—1953, door Th. Wink. Het Rijksarchief. Herinneringen aan J. A. Hamel. Elsevier 2 Februari. en kunst; Tentoon- van wetenschap stichting, samengesteld ter gelegenheid van jarig jubileum. De kleren maken de eeuw. Costuum-museum in den Haag geopend door F. van Thienen. Elsevier 3 April. Waarom een museum-kamerorkest door D. J. B(alfoort). Mededelingen van de Dienst voor Schone Kunsten VII No. 3—4. Nederlandse drukken in de catalogus der Librije van het Hof van Holland door M. E. Kronenberg. Boek XXXI 22—40.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 89