60 122 INHOUD Bladz. 1 18 20 46 i 139 „Die Haghe” door Mr. J. E. 144 73 91 49 59 Het Willemspark en het Nationaal Monument op Plein 1813 door Dr. W. Moll, met 7 afbeeldingen De Scheveningsche weg, door Marie C, van Zeggelen Een meteoor aan de Haagse Hemel: de Ambassa deur Van Dijck (15671631) door Dr. D. Hoek met 2 afbeeldingen Onbekende archiefbewaarplaats door M. D. Lam mers, met een afbeelding De Arcus triumphalis” opgericht bij de begrafenis van prins Frederik Hendrik door Dr R. van Luttervelt, met een afbeelding Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1953 Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende ’s-Gravenhage in 1952 verschenen voor zover ter kennis van de redactie gekomen Opgave als boven over 1953 Kroniek over 1953 Alphabetisch Register Jaarverslag van de Vereniging „Die Haghe” over 1953 Het ledental van Geselschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 8