GESCHRIFTEN BETR. ’S-GRAVENHAGE 1952 71 Gelder, Claude Monet in het Haagse Gemeentemuseum door H. Redeker. Vrij Nederland 23 Augustus. Grote expositie in Haags Gemeentemuseum (van Ne derlands zilver) door G. Brinkgreve. Elsevier 26 Juli. Vier eeuwen Nederlands zilver door H. E. van met afb. Groene Amsterdammer 9 Augustus. Het Haagse Gemeentemuseum verrijkt (met muziekin strumenten) door A. W. Ligtvoet, met a£b. Mens en Melodie VII 3738. Vergeten glorie? De boekerij voor Uniezaken) door F. leven XXXVII 193—197. „Meesters van de spotprent” (in het Haagse Gemeente museum) door Hans Redeker, met afb. Vrij Neder land 18 October. „Meesters van de spotprent” (in het Haagse Gemeente museum) door Cor de Groot. Nieuwe Eeuw 18 Oc tober. van Minuor (ministerie von Banniseth. Bibilotheek- Tentoonstelling „50 jaar woningbouw” in den Haag door J. J. Vriend. Groene Amsterdammer 1 November. De muzikale zaken van de Haagse kunstmaand (onder het motto „Schoonheid en Scherts”) door C. van Wes- sem. Vrij Nederland 8 November. Het leven als een grap (Spotprenten in het Haagse Ge meentemuseum) door Ch. Wentinck. Elsevier 18 Oc tober.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 90