75 GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 statistiek. de Scheveningse boulevard, met Madurodam. Belevenissen met de jeugd door T. Keuls- Francis, met afb. Kind 350352. Een Haagsch Patriciër in den Franschen tijd. Herinne ringen aan het voorledene door H. F. Deel (1784 1753) met ill. van Karel Thole. Een schip bunkert aan afb. Olie 172—173. b. Geschiedenis, gebeurtenissen en Rond het „Asmanskerkhof" door Th. Krullaarts, Den Haag en Wij IV-3, 11. Hoe den Haag hielp door C. H. P. W. van den Oever, met afb. Den Haag en Wij IV-2, 24. Ze gaan met loden schoenen, maar het valt erg mee (reportage ingebruikneming van het nieuwe stadhuis) met afb. Den Haag en Wij IV-1, 411. Bezetting en bevrijding, Persoonlijke herinneringen van S. J. R. de Monchy. Stadhuisnummer (artikelen over bouw en inrichting van het nieuwe stadhuis), met afb. Den Haag en Wij IV-5. Den Haag hielp Stellendam, de spuit kwam eruit eer het avond was door A. de Haas, met afb. Den Haag en Wij IV-4, 3—5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 94