JA. 76 GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 Oss door E. Klinckert op de Haegsche courantiers door Joost. Groene Amsterdammer 9 Mei. Het huis Nijhoff door Martinus Nijhoff. Boek XXXI 137—148. Bij het jubileum van Martinus Nijhoff door L. Brummel. Boek XXXI 149—150. Clubhuis Te Werve bestond dertig jaar, met afb. Olie VI 254—257. mijlpaal, door A. M. van De Haagse conferentie van zes Nederland 5 December. De Haagse Post 2000, een Haagse Post 11 April. van Raalte. Vrij Haagse Golf- en Countryclub bestaat 60 jaar door Brongers, met afb. Elsevier 4 April. Voor en achter de schermen (de Damesbeurs) door M. v. Brink-Poort, Elsevier 3 October. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Graven- hage 1 October 185310 October 1953. Herinnerin gen aan 100 jaar, in opdracht geschreven door Ch. A. Cocheret, met afb. Haagse Journalisten Vereniging 18931953. Redevoe ringen uitgesproken ter gelegenheid van de viering van het zestigjarig bestaan. De Haagse telefoon 1 Juli 188319031953. Hoe een overheidsbedrijf ontstond en wat er aan voorafging door P. H. v. d. Eist.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 95