GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 77 ’s-Gravenhage met Onderwijs te ’s-Gravenhage. De Scheveningse Haringvisserij in 1952, met afb. ’s-Gra venhage VIII 130139. Het Haagse kleuteronderwijs. 's-Gravenhage VIII 222 235. De bromfiets in het Haagse verkeer. ’s-Gravenhage VIII 212—221. Het uitgebreid Lager C ’s-Gravenhage VIII 3654. veiliger toekomst door en Wij IV-1, 1719. van Dirk J. Balfoort door W. Paap, met Melodie VIII 44—47. Het Haagse Budgetonderzoek als onderdeel van het nationale onderzoek. ’s-Gravenhage VIII 104129. c. Personen. Bij het afscheid afb. Mens en Onderwijs en politie bouwen aan H. Rijsdorp, met afb. Den Haag Gemeenteraadsverkiezing te ’s-Gravenhage 's-Gravenhage VIII 236254. De garageruimte te ’s-Gravenhage. afb. VIII 4—24. Lastige leerling, trouwe reisgenoot. Met de U.L.O. er op uit. met afb. Den Haag en Wij IV-3, 1819. in 1953. Het woon-werkverkeer in de omgeving van het nieuwe Haagse stadhuis. ’s-Gravenhage VIII 2635.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 96