GESCHRIFTEN BETR. ’S-GRAVENHAGE 1953 79 De Heer J. B. Charles in het tuig (naar aanleiding van „Volg het spoor terug”) door L. M. G. Arntzenius. Elsevier 4 Juli. a Campo. Ychelstelling yn nimmenslan (naar aanleiding van „Volg het spoor terug” van B. Charles) door D. A. Tam- minga, Tsjerne VIII 363365. J. B. Charles en zijn „Volg het spoor terug” door Sjoerd Leiker. Groene Amsterdammer 3 October. Louis Couperus, grand seigneur door Emile Nieuw Vlaams Tijdschrift VII 536542. Meer dan spelling (de heruitgave van „De boeken der kleine zielen”) (Louis Couperus) door G. Stuiveling. Boek van Nu VI 169. J. B. Charles en zijn „Volg het spoor terug” door J. A. de Nie. Waagschaal 30 October. J. B. Charles en zijn „Volg het spoor terug” door Rico Bulthuis. Haagse Post 19 September. Bij de uitgave van Couperus „Verzamelde werken” door J. Kuypers. Nieuw Vlaams tijdschrift VII 198201. J. B. Charles en zijn „Volg het spoor terug” door Th. Govaart Nieuwe Eeuw 19 September. J. B. Charles en zijn „Volg het spoor terug” door G. Kouwenaar. Vrij Nederland 25 Juli. In de schaduw van haar man (Mevr. Colijn) door M. H. Székely-Lulofs, met portr. Elsevier 7 Maart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 98