GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 80 zijn costuums. Vrij Nederland 21 Nihilisme 1 Albert Eeckhout. Het Mauritshuis eert zijn stichter door C. Doelman. Groene Amsterdammer 18 April. Cruys Voorbergh en Maart. Lodewijk van Deyssel over „Een Liefde” door G. H. ’s Gravesande. Critisch bulletin XX 9093. Louis Couperus. Verzamelde werken dl. 56 door J. v. d. Woude. Vrij Nederland 4 Juli. Pierre H. Dubois en zijn „Een vinger op de lippen” door R. Bulthuis Haagse Post 17 Februari. en zedelijkheid (naar aanleiding van „Een vinger op de lippen” van Pierre H. Dubois) door H. Bruning. Roeping XXIX 377396. Pierre H. Dubois en zijn „Een vinger op de lippen” door G. Knuvelder. Nieuwe Eeuw 7 Februari. Ook Couperus sliep soms (naar aanleiding van „Ver zamelde werken” deel 2) door J. W. Hofstra. Else vier 24 October. Guido van Deth en zijn poppenkast door W. Leviticus, met afb. Haagse Post 24 Januari. Gerard van Eckeren. Een meditatief kunstenaar door Jac. Petri. Gids II 394406. Meningen over Couperus door R. J. Vermeer. Kultuur- leven XX. 125131.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 99