DE VOORMALIGE BUITENPLAATS ENDELDIJK 84 Zij hebbe een suster gehad, die is getrouwt met Corns Stokke tot Brouwershaven.” Mr. Adriaen Cobmoijer komt in werkelijkheid sedert 9 september 1680 als bezoldigd Raadsheer in het Hof van Holland voor. De verkoop van ambten schijnt de Heer van Odijk, telg uit een bastaardtak der Oranje’s, evenals trouwens vele zijner tijdgenoten, niet vreemd te zijn geweest en het was ook wel een zonderlinge geschiedenis om een 70-jarige procureur nog tot raadsheer te benoemen. In tussen was het de eigenaar van Endeldijk gelukt een zeer hoge positie te verwerven en leefde hij als grand seigneur. Hij woonde in het jaar 1639 reeds op het Bui tenhof in den Haag en blijkbaar woonde hij er 40 jaren later nog. In het Haagsch jaarboekje van 1892 vindt men nl. op bl. 49 in de .Memorie van de Huysen van de Graeflicheyt, 1639’: „Nu het huys daer de procureur Cobmoyer in woont (op het Buitenhof). In het Jaarboekje van die Haghe van 1901 vindt men in „Een wandeling door den Haag in het jaar 1679” op blz. 153: Op het buytenhof: „Daarnaast den procureur Cobmoeyers, die in 1668 verlof vroeg om een deur te laten maken, enz.” De raadsheer Cobmoyer overleed in den Haag op 18 juni 1682, zodat de vernieuwing van Endeldijk blijk baar door een van zijn 5 zoons is tot stand gebracht. 1) Zijn eerste vrouw was Hillegonda Vergayl, met wie hij 1) Het is ook mogelijk, dat in 1683 alleen de monumentale inrijpoort verrees.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 107