35 50 54 71 269 275 163 167 INHOUD Bladz. 1 80 168 188 228 107 van het der Haer, met Het huis van Wassenaar-Duiven voorde en zijn naaste omgeving, door Dr. W. Moll, met af beeldingen Tien j,aren wederopbouw en stadsontwikkeling van ’s-Gravenhage door Dr. Ir. F. Bakker Schut, met afbeeldingen Een aanvulling op de bouwgeschiedenis huis te Rijswijk, door L. J. van 3 afbeeldingen Iets over de eerste Haagse Woningbouwvereni ging, door Mr. H. de Mol van Otterloo Gelukkig in het spel, ongelukkig in de liefde!, door Mr. J. E. J. Geselschap De voormalige buitenplaats Endeldijk en haar bewoners, door A. van der Marei, met 2 af beeldingen De Haagse kohieren van de vrijwillige bijdrage tot het ontzet van Antwerpen in 1585, door H. M. Mensonides Herinneringen van oude Hagenaars Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1954 Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende ’s-Gravenhage in 1954 verschenen Kroniek over 1954 met 4 afbeeldingen Alphabetisch Register Jaarverslag van de Vereniging „Die Haghe” over 1954 Naamlijst van leden van de Vereniging ,Die Haghe’’ op 1 januari 1956

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 11