HET HUIS VAN WASSENAAR- DUIVENVOORDE EN ZIJN NAASTE OMGEVING DOOR Dr. W. MOLL Van de meeste openbare gebouwen in ’s-Gravenhage, voor zoveel zij uit vorige eeuwen zijn overgebleven, is de geschiedenis bekend. Over het Binnenhofcomplex, het oude Stadhuis, de oude Haagse kerken is uitvoerig geschreven. Maar over particuliere woningen heel wat minder volledig. Wel kennen wij uit geschriften de ge schiedenis b.v. van het grote huis van Willem Goudt aan het Noordeinde, dat later Koninklijk Paleis is ge worden, van het 18e eeuwse huis van Wassenaer- Obdam, dat nog steeds het Paleis aan de Kneuterdijk wordt genoemd, van de door Johan van Oldenbarnevelt gebouwde woning, thans Departement van Financiën, van Cats' buitenhuis Sorghvliet e.d. Dit valt te verkla ren öf uit de bestemming, die de gebouwen op den duur hebben gekregen óf uit de belangrijkheid hunner be woners. Wat particuliere huizen betreft, de huizen aan de Lange Vijverberg en die aan het Buitenhof zijn uitvoerig behandeld. Maar toch zijn er in de Haagse binnenstad nog verscheidene oude huizen, waarvan wij niet veel weten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 12