105 EN HAAR BEWONERS 1 Hoewel het vroegere aanzien missende, blijft het evenwel tot op heden den rang van buiten plaats behouden. 40 bunders tuingronden en boomgaarden, 13 tuinderswoningen, eenige ar- beidershuizen, een bouwmanswoning met 40 bun ders wei- en bouwland, eenige boschgronden. Toen hij in 1814 overleed liet hij een vermogen na van f 450.000.Endeldijk en Kraayenburg werden op f 122.000.geschat, een huis op de Leuvehaven te Rot terdam op f 20.000.dat op de Hoogstraat op f 30.000.en de stal op f 2.000.Groeneveld op f 28.000.Woudenberg op f 6.500.terwijl de wijn negotie voor f 200.000.te boek stond. In het Rotterdamse stadsbestuur heeft hij geen grote rol gespeeld, hij was slechts korten tijd lid van de raad en in de patriottentijd officier der schutterij. Hij liet drie dochters na: een zoontje Cornelis (1797 1799) werd slechts 2 jaar oud. Van deze dochters huwde Aryza (17861850) met Mr. N. J. A. C. Hoffmann (17821849), wethouder van Rotterdam; Anna Jozina (17921867) met J. F. Hoffmann (17911870), bur gemeester van Rotterdam en Maria Adriana (1795 1861) met Jhr. Mr. J. W. van Vredenburch van Groe neveld (17821849), eigenaar van de buitenplaats „Overvoorde” onder Rijswijk. Anna van der Pot, weduwe van Mr. N. J. A. C. Hoffman, was volgens het Aardrijkskundig Woorden boek van Van der Aa, in 1851 eigenaresse van Endeldijk van Endeldijk. Hij schrijft daarover verder: Wanneer Endeldijk gesloopt is, is niet precies na te gaan, echter vermoedelijk omstreeks 1860. (Volgens de Volksalmanak van het Nut van 1859 bestond de buiten-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 130