EN ZIJN NAASTE OMGEVING 3 2) Rekenk. 32 fol. 191 en 315. tegën het grote huis aan. Deze lagere gevel aan de Kneuterdijk, iets soberder van bewerking dan de hoofd gevels en met een andere verdieping-hoogte, heeft een eigenaardigheid. Want hoewel zich voordoende als één geheel, springt het zuidelijk deel met de deur en de twee smalle vensters beneden, even naar binnen in. Dit lijkt ongemotiveerd en prikkelt de nieuwsgierigheid. Zodat een onderzoek naar de geschiedenis van het grote en nog steeds fraaie gebouw aanlokkelijk was. Het huis staat in wat men tegenwoordig noemt de oude binnenstad. Op de van 1616 daterende plattegrond van Bos en van Harn komt het nog niet voor. Deze kaart is daarom zo belangrijk, omdat zij het beeld geeft van een dorp, dat bezig is van een nog in vele opzichten middeleeuwse plaats uit te groeien tot een typisch 17e eeuwse stad, al heeft het dorp dan ook nooit stads rechten verkregen. Het Lange Voorhout was buiten de kom gelegen, het was een blijkbaar met gras begroeide en gedeeltelijk met bomen beplante buitenweg. Werd nog niet in de 16e eeuw de „beweyding van het Voorhout” geregeld verpacht?2) De kudde, die de grafelijkheid hield, zal er hebben gegraasd. Aan de noordzijde begonnen woningen te verrijzen. Oldenbarnevelt had er in 1612 gebouwd; naast zijn huis stonden nog oudere bouwsels van mid deleeuws karakter. De Kloosterkerk, kapel van een groot kloostercomplex, stond er al sedert het begin van de 15e eeuw. Aan de zuidzijde stonden slechts enkele woningen. Verreweg het grootste was het huis van Van Aerssen van Sommelsdyck ter plaatse waar nu het Departement van Marine is gevestigd. Tussen dit huis en de Kneuterdijk waren vijf onbebouwde percelen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 14