ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 i27 20 sch. 6£. Lapstraet ende Warmoesmarct de Merct. 2£. 3 2 30 sch. 2 10 sch. 6 sch. 30 sch. 6 sch. 3 sch. 10 sch. 8 sch. 10 sch. 10 sch. 10 sch. 5£ 4 4 sch. 6 sch. 2£. 10 sch. 2 6 sch. 2 20 sch. 2 6 sch. 3 sch. 20 sch. 3 sch. 3 Hoochstraet ande Westzijde. Pieter Jansz. in 't Gouden Hooft Frans Joppen scoemaecker .10 sch. Hendrick Jacobss. wedue in den Waech Willem Joosten cleermaecker Ter Brug deurwaerder Jan Hendricxss. in de Clock Jan Gerritss. goutsmit Jan Pieterss. snijder Jan de Paep Sijdenburch jongedochter seijt te sullen geven als de collecte van de pen ningen telcken sullen werden gedaen Faylge31) dienaer des Woorts Antonis Kievit bode 20 sch. 10 sch. 7 sch. 2 10 sch. IJsbrant Diricxsz28) ter rnaent Gijsbrecht Cornelisz. Joncfrouw Brons Hendrick Hendricxsz. 10 sch. 6 sch. haer 2£. 20 sch. De Noortzijde van Adriaen Screvelsz.32) de wedue Wolff van der Mast Hendrick Diricxsz. Cornells Quirijnsz. Mrs Emilius ende Jacobus van Rosendael Meester Hendrick Michielss.33) Willem Jansz. in den Raems wedue Hillegont in de Croon Andries Reijn in de Mol Jeroen 't viswijf Godefroy du Trie 3 3 10 sch. de Heer van Sprang Joncfrow van Merwe Comelis Zijbrantsz.28) burgemeester Joncfrow Godijn en soon tsamen Comelis Stalpert Allert Claesz. Gerijt Pieterss. Dirick van Wieringen27) 20 sch. Jacob de Jonge Hendrick Heermale Jan van Teijlingen Johan van Suerendael29) 6 de wedue Scriecken sijn scoonmoeder 4 Hillegont Scriecken 3 Griete Jans 't jongwijff Seger in den Rooster Evert Heijndricxsz. Mateeus Mateeuss. wedue Jan Jacobsz. cleermaker Cent Gerritsz. verclaert overmits sijn grooter sijecte ende armoede nijet te mogen geven Salomon van der Houven30) wedue Aeltgen Joppen i Claes Janss. sijdenlaec- kencoper Stoyteling comesael ten huijse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 152