DE HAAGSE KOHIEREN VAN HET 128 Nobel straat. Papestraet ande Zuijtzijde. 6£. Hendrick Claess. Hendrick Wesselinck Vincent Hendricxss. Cornelis Jacobss. Daem Janss. Caerl 't Jan Jan de Clercq Jan Sanders Le Zoeur procureur Jan Roelantss. Mr .Gerit Hamel 12 sch. 4 sch. waerder Dirck Jacobss. Gobel Mr. Floris Heij Mr. Reijnier van Amsterdam Mr. Maerten Bitter Joncfrow van de wedue van den heere van Largia Jan Barentss. Mr. Jan Beerss. Jan Honneurss.39) 10 sch. - - - - 20 sch. 10 sch. 20 sch. 10 sch. 18 sch. Mr. Cornelis de Jonge Jeronimus van Brug Mr. Simon van Veen Simon Storm Wenssen43) Raedt Joncfrow van Joncfrow van Drogendijck voor haer selven ende voor Joncker Antonis van der Noot tsamen 25 sch. 6£. 4£. 2 10 AIckemade 6 6 sch. 10 sch. 6 sch. 12 sch. 20 sch. 4 sch. 30 sch. 15 sch. 20 sch. 4£. 2£. Treslonge 20 sch. 3 3 6£. 10 sch. van 32 8£. 23 sch. 2£. 2£. 4£. 12 sch. 3 sch. Mr. Artus van Brederode40), Raedt 12 Joncfrouw Venhuijss 30 sch. Joncker Bol41) 10 Nicolaij42) President den Hogen Raede i Slichtenhorst procureur Willem Crijp deur- waerder4 Dirck Jacobss. Gobel 15 sch. 2 Andries Joosten34) Jan Joppes35) Jan Jasperss. Gerijt Hendricxss. Jacob Comeliss.36) in de Wilde Zee ende zijn moeder37)3 de wedue van Le Febure in St. Joris de wedue Hemelaers Jacob van Couwenhoven Hans de cleermaker Pieter Janss.38) apteker voor hem ende sijn scoonmoeder Jacob Pouwelss. Pouwels Jacobss. wedue de wedue van Joost Jacobsz. de Éie ende Dirick van Couwenhoven 7 Adriaen Snouck backer 20 sch. Willem de Vries laecken- bereider24 sch. de wedue van Mockenburch 20 sch. Mockenburch cramer 5 sch. Jan Janss in de Kelder 23 sch. Gerijt Geritss. sijn scoon- J vader Hopman Cater Sebastiaen Aelbrechtss. Cornelis Jansz. daer ten huijse Mercelis Ereketens Clara Beers seijt soe arm te zijn datse nijet en mach geven - Jan van Dietert goutsmit 30 sch. 3£. 20 sch. 2£. 6 sch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 153