DE HAAGSE KOHIEREN VAN HET 132 20 sch. Herman Coen 6 sch. 34 sch. absent. lil 10 sch. absent. 2 gulden. 10 sch. 10 sch. 10sch. nihil dat. 6 sch. 30 sch. 5 gulden. 30 sch. absent. 20 sch. 10 sch. 5 gulden. 3 sch. 6 sch. pauper. 6 sch. pauper. 10 sch. pauper. Pieter Hertgersz. Claes Jansz. Jan Adriaensz. Marie Frericx Isbrandt Willemsz. Geerte wedue de wedue Arien Louwen 10 sch. Hendrick van Gellinck- huijsen Pieter van Persijn Pieter Jacobsz. Bartholomeus Dircxsz. timmerman Maerten Thijsz. Pouwels Pietersz. Adriaen van den Velde Hans van Stralen Bertholomeus van den Bossche Vranck Jansz. Jacob Willemsz. Gerrit Theunisz. Huijbert Jaspersz Arien Comelisz. Jozijne Willems 40 gulden. Joncheer Jan du Bosque - de wedue van den Greffier Ernst04) Mr. Cornells Verhooch Claude de Glarges65) Hendrick Peerboom Elias Cleutinck Jan Willemsz. cuijper Jan Coebel 2 gulden, de wedue Hoogendorp nihil habet. Jan Waghewijns0") secretaris 5 gulden. Joost de Conink procureur 30 sch. Franchois van den Bossche nihil habet. 2 sch. 3 sch. 3 sch. nihil habet. pauper. 6 sch. 6 sch. Cors Jansz. timmerman Willem Claesz. van den Bossche10 sch. Danckaert Haeck 24 sch. de wedue van Mr. Dirck van Bronchorst Crompvliet advocaet de wedue van Jacob de Huijtere02) Joncheer Aernt van Dorp03) Joncheer Johan van Mathenesse Adriaen Duijck08) reeckemeester de wedue Cronesteijn Jan van de Riviere procureur 2 gulden. Mr. Elias van Ouldeberne- velt09) advocaet 2 gulden. Mr. Pieter van Leeuwen 2 gulden. Cornells Wielant procureur 5 gulden. Mr. Philips Rattaller 15 gulden. Willem Verduijn 3 gulden. Martijnken in de Halve Mane Mr. Gerrit Duess00) Raedt 6 gulden. Heer Otto van Egmont 12 gulden, de jonge dochter van Heer Otto van Egmont 2 gulden (later tussen geschreven: Nota Joncheer Jan van Egmont Daniel Barlaer 12 sch. Mr. Pieter Verhooch 15 sch. Arien Jansz. in de Valek 30 sch. Philips Jaspersz6 sch. Jan Aertsz. bode 20 sch. Jan Keijser15 sch. Donijs Pigge in de Pauw 30 sch. nihil habet. Mr. Erick Dimmer 2 gulden. 30 sch. 30sch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 157