ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 135 6£. 26 2£. 6 sch. 20 3 5 10 20 5 20 sch. 6£. 20 sch. die wedue van. Mr. Melis van Haeften den Raetsheer van Loozen91) Pieter van Cappella Willem Adriaen cypier 8 Cornells Pietersz. de Vries92) Andries die smit Claes Allertsz. smit 10 sch. 6£. 6 sch. 10 sch. 3 6£. 3 20 sch. 6£. 5£. 20 sch. 5£. 20 sch. 3£. 5£. 5£. 14 10 sch. 4£. 20 sch. 6 sch. 10 sch. Joos van Dam den Raetsheer Caesembroot87) Adriaen Aelbrechtsz. Babtista de Monte Valdona88) den Advocaet Valck Jan Michielsz. Goris Huijbrechtsz. Jacob van Persijn Joffrouwe van Benthuijsen die Raetsheer Wijngaerden89) die wedue van Jacob Adriaensz Heijnrick die Coninck in thuijs t’Egmont Thomas Genitz90) die wedue van Mr. Hypolitus van Persijn neijt. 3£. 30 sch. Nicolaes Doublet83) Jan van Florij30 sch. Barent Minnesanck 4 Aem Pietersz. timmerman 20 sch. Geroen de bode 6 sch. Pieter Harmanz. Erick die bode Claes Caron Brijne de Feijtere") 15 sch. 2£. 25 sch. Philips die valckenier Jan Willemsz. Arent Jansz. houfsmit 10 sch. die Secretaris de Rechtere93) 10 Mr. Geraerd Int Stal 6 Pieter Gillisz.94) 24 sch. Jan Aertsz. Lap zeijt nijet te mogen geven Vincent Hanneman Nicolaes L’Archier 6 8 sch. 10 sch. 10 sch. 18 8 sch. Jacob Spronsz3 Adriaen Benninck97) Bastiaen Willemsz. Pieter Spronsz. Diana Moons Franchois Robart Wouter Bruijn Jan Wijelant Jan du Boye Heijnrick Lonck die Congergie die Zorvrouwe die Raetsheer Nieustat98) 12 die Casteleijn 7 2 sch. die wedue van Jan Claesz. bode10 sch. Meganck") clerq des pro vinces uniees 30 sch. die Heere van Caban83) 12 die Heere van der Aa 4 Jan van Honnesteijn zeijt neijt te mogen geven. den Griffier Hanneman84) 12 den advocaet Herweijer 4 den Houtvester Virj83) 10 Jacob Wittez3 Mr. Christiaen die peerde- beijder Dierck Muijser Guesseboxen Joris Bartelsz. Jan Claesz Geraerd Jansz. in den Doelen4 Aelbrecht Hillebrantsz.86) 3 Stoffel Adriaensz. (doorgehaald). 25 sch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 160