2 ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 141 Bouchorst 6£. weder- ten De Veenstraete. Jan Reijniersz. deer- maicker Nicolaes Bartelsz. Dierick Jansz. van Gorchum Claes Pietersz. J Gerrit Jansz. Pieter Smout Winant Fredericxz. 6 sch. 10 sch. 10 sch. 3 sch. 3 sch. 3 sch. 6 sch. pauper, ad idem. 2 sch. 6 sch. pauper. 15 sch. 20 sch. pauper. 5 sch. 5 sch. 20 sch. 1 sch. 3 sch. 4 sch. 3 sch. pauper. 6 sch. 3 10 sch. pauper. 2 sch. 4 sch. De Vlaeminckstraete, zijde nae de Laen. Aelbert Jansdr. Ocker den leijdecker Anna Jansdr. Herper Claesz. wedue Jasper Baerentsz. Jacob Engebrechtsz. Herman Abbekercke Willem Verduijn Steven Cornelisz. Nicolas de Greve Barbara Willems i Catheline van Antwerpen Joncvrouwe Beuckelaers 6£. 30 sch. pauper. ad idem 2 sch. 5 sch. 10sch. 2 sch. 20 sch. 15 sch. 5 sch. Jacob Diedericxz. Holy 10 sch. Jan de smit6 sch. Anneken van Bruesel Jan Evertsz Michiel Ruysch Paulus de Brier Balthen Gerritsz. Augustin van Evert Staelpert Matheeus de schilder I Vincent van Mierop Dominicus schoelmeester 15 sch. Willem Colinesz. wedue 10 sch. Pieter Belly6 sch. Mr. Heijnderick van Waert Melchior Adriaensz. Steijn van Staepel Attalie I Machtelt Pieters Maritgen Wouters Adriaengen Colijns Floris van Alphen Joost Basser Aechte Engels Johan Stalpert Dierick Pauw Cornelis Lenaertsz. Joncheer Amelis van den Bouchorst6 Jonckvrouwe van Terlon absent. Elizabet Susterhuijs. Maregen Cornelisdr. Joostgen Pietersdr. Theeus den molenaer Grietgen Adriaensdr. Geertgen Jans Agnieten Jans J Jan Danielsz. en kan nijet geven. Adriaen Cornelisz. Marie Maertens Ghijsbrecht Pietersz. Gerrit Doedez. Zeeger den vleeshouwer Jacob Jorisz Aeltgen Allewijns Cornelis Bouwensz. Heijndrick Rutgertsz. 't Zuijteijnde. Jacob Centen Jan Coenez Joncvrouwe Demostenes 20 sch. 10 sch. 2 Neelgen. Heijmans 20 sch. Jan Danckertsz3 sch. Heijnderick Jansz. 24 sch. Willem in den IJserenman 3 sch. 2 sch. 10sch. 10sch. 3 sch. 6 sch. Teijlingen 20 sch. lOscs. 30 sch. 30 sch. Joost ende Adam Verduijn 20 sch. 18 sch. 20 sch. 7£. 6 sch. 5 sch. 10 sch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 166