ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 143 Bastiaen Fransz. Barent Jansz. Julius de Castro Lenaert Pietersz. 4 15 sch. 6£. 2£. 30 sch. 20 sch. 6 sch. 6 sch. 10 sch. 12 sch. 20 sch. 4 sch. 8 sch. 6 sch. 2 den. pauper. 10sch. 6 sch. 20 sch. 5 sch. 8 sch. 8 sch. 6 sch. 2 sch. 8 sch. 10 sch. 3 sch. pauper. 6 sch. 8 sch. 6 sch. 5 sch. 6 sch. 20 sch. 1 sch. pauper. 6 sch. 3 sch. 3 sch. 6 sch. 6 sch. 3 sch. 3 sch. 4 15 sch. 30 sch. 20 sch. 6£. 10 sch. 3£. 4 4£. 8 sch. 5 sch. Chijs Heijnd(rest onleesbaar) Aerent Heijndricx. Jan Adamsz. Jan Cornelisz. Sijmon Gerritsz. Cornells Diericxz. S Quirijn Jansz. Joost le Febure Willem de Boer Anthonij Ouyans Trijntgen Joostendr. Barent Jansz Sijmon de decker Jacob Baeltens wedue Jan Woutersz. Aerent Jansz. Claes Sijmonsz. Pieter van Zaenen Jan Fredericxz. Anne Frans Adriaen Pietersz. Jan van Zwol Heijndrick de Vrijes Cornells Claesz. Cornelis Diericxz. Vincent Jansz. de wedue van Pieter Groen Evert Cornelisz. Joost van der Putte Jan Jacobsz. Cornelis Diericxz. Jan Ariaensz. Jan van der Beemden Claes Fredericxz. Schelder Joachimsz. Claes Pauwelsz. Adriaen Jansz. sceepmaicker Lucas Pietersz. Jan Lucasz. Neeltgen Schouten Pierson den dienaer ,10£. 15 sch. 10 sch. 2£. De Spoije aen Adriaen Jansz. Vrank Heijndricxz. Cornelis Jansz. Pieter Florisz. Philips Heijndricxz. Jacob Romon IJmant Bruijnsz. Heijndrick Heijndricxz. 1 sch. Julius de Castro 3 sch. 6 sch. de Westzijde. van Buijren 20 sch. 3 sch. 6 sch. 10 sch 10 sch. 6 sch. 3 sch. 3 sch. 3 sch. Buijrens wedue 10 sch. 10 sch. Mr. Jan Stalpert Pieter Cornelisz. Gerrit van der Burch Mr. Lenaert Voocht 2 sch. pauper, de wedue van Jan Michiels pauper. Huijbert Willemsz. Mr. Jan Essinch Joncvrouwe Welemans Frans Molenijsser Jan Reijns Kievelt van Antwerpen Pauwels Doom Sonnenberch Diederick van Woerden Geerloff Bonser I Grietgen Claesdr. Maritgen Claesdr. j sui. Adriaen Jacobsz. 20 sch. Fop Heijmans15 sch. den Rekenmeester van der Cammen128) Cornelis Willems Pieter Diericxz. Pieter Jacobsz. Mr. Jacob Coenraetsz. 10 sch. Paulus Maertsz. Dierick Jansz. Jan van Joost Bertholomeeusz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 168