4) 5) 6) 7) 8) 9) 145 ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 Mr. Frederik Verhorst, raad in den H.v.H. sedert 26 feb. 1585. Overleden 4 mrt 1610. (Korv. p. XLIX). Louff Michielsz. tresorier 15841586; vroedschap 1567/68 1568/69. Zoon van Michiel Louffsz. en Lijsbeth Cornelisdr. van Montfoort. Trouwde Maritje Adriaensdr. van der A, uit welk huwelijk 4 dochters die de familienaam Van der Gaffel aannemen. Hoewel de meeste familieleden van Louff Michielsz. de Rooms-katholieke leer bleven aanhangen, is het niet waar schijnlijk dat hijzelf dit ook deed, immers het lijkt uitgesloten, dat nog op 24 mei 1584 een katholiek tot tresorier van den Haag zou zijn benoemd (O.A. 1 fol. 92v) voor de tijd van twee jaar en op 30 apr. 1586 nog gecontinueerd in zijn ambt (O.A. 2 fol. 9, lOv) voor één jaar. (O.A. 180 fol. 65; Nav. 1921 p. 50; N.L. 1935 kol. 357). Paulus van Loo, raad en rekenmeester sedert 5 jan. 1581 (v. L. Bat. Ill. p. 1462). Mr. Ruysch Claessen of Nicolaïj, advocaat-fiscaal van den H.v.H. sedert 9 juni 1584. Hij treedt af 30 juni 1595 (Korv. p. LV). Jacob Jansz. van Alcmaer. Op 27 nov. 1555 en 27 nov. 1563 werd hij door de magistraat aangesteld als klokstelder, respec tievelijk voor de tijd van 8 en 9 jaar (O.A. 1076). Hij was tevens onderschoolmeester zoals blijkt uit de resolutie van 29 mei 1581 „Opte requeste van Mr. Jacob Jansz. clockstelder is hem toegevoucht 's j (aers) XXV groten vlaems daerinne gerekent zijn gaige als onderschoolmeester". (O.A. 1 fol. 57 v). 9 febr.1594 is hij reeds overleden en zijn zoon Jan Jacobsz. (van de) Kelder hem opgevolgd (O.A. 4 fol. 49). Deze is over leden voor 7 apr. 1625, wanneer zijn kinderen J4 jaar gage wordt toegelegd. (O.A. 48 fol. 114 v). Zijn dochter Anna van de Kelder was een der gelieven van Prins Maurits, die bij haar verwekte: Carel Maurits, bastaard van Nassau, geboren na 27 febr. 1616, overleden vóór 14 sept. 1646, waarschijnlijk te Antwerpen, ongehuwd. Anna werd 10 juni 1674 te ’s-Graven- hage begraven. (A. L. Carstens. De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganatische verbintenissen van leden van dit huis. Jaarboek Centr. Bureau voor Genealogie Dl II, p. 112). Vermoedelijk Francois d’Almaras, uit Brabant, gehuwd met Adriana van Assendelft, dochter van Bartout en Aleyt de Vriese. Een dochter van Francois en Adriana, Mechelyne trouwde Leiden 14 juli 1587 met Dr. Jan Exalto Arendsz. med. dr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 170