DE HAAGSE KOHIEREN VAN HET 152 70) 71) 72) 73) 74) Chènemont Chalons, schreven als student in de rechten, Advocaat. Hij wordt 2 apr. 1586 benoemd tot pensionaris van Rotterdam, als opvolger van zijn broeder Johan, wanneer deze raadpensio naris van Holland wordt. In 1600 wordt hij voorgeslagen als Kanselier van Gelderland. Als pensionaris van Rotterdam is hij een der gezanten naar Engeland en wordt daar in april 1610 door Koning Jacobus I tot ridder geslagen. Overleed 20 mei 1612, begraven te Rotterdam. Zoon van Gerard en Deliana van Weede. Trouwde le N. N. van Crimpen; 2e Amersfoort 23 okt. 1597 Petronella van Grootveldt, overl. 3 mrt. 1605, begr. te Rottterdam (N.L. 1915 kol. 213; S. P. Haak, Johan van Oldenbarnevelt, bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. I. 's-Gravenhage 1934. R.G.P. gr. serie No. 80). Dirck Jansz. de Bye, raad en rekenmeester, later eerste rekenmeester, overleden 1591 (v. L. Bat. Ill., p. 1461). Joris (George) Dircksz. de Bye, heer van Albranswaard, thesaurier-generaal der generaliteit; sedert 20 nov. 1591 raad en rekenmeester van Holland, later president van de reken kamer, overleden apr. 1628. Zijn grafschrift vermeldt 6 Non. April, dit zou zijn 31 mrt, doch hoorde dan pridie Kal. april te worden geschreven. De begrafenis vond plaats 18 april 1628. Zoon van de voorgaande. Trouwde 1595 Maria van Almonde, dochter van Abraham en Maria de Groot Hugo'sdr., overleden 27 febr. 1625. (B.v.T.P. Z.H. Ha, p. 8, v. L. Bat. Ill., p. 845). Cornelis Öuyck van Hoogheemraad van chim en Maria Schouten, trouwde 18 okt. 1561 Elisabeth van Alkemade, dochter van Dirk en Cornelia van den Eynde, overleden 1604. (v. L. Bat. Ill., p. 834). Cornelis Hermansz. van Naerden, raad en rekenmeester sedert 20 sept. 1577; overleden 1592 (v. L. Bat. Ill., p. 1461). Vermoedelijk is hiermede bedoeld Wilhelmina van Bronck- horst, dochter van Andreas, heer van Bronckhorst en Baten burg, raadsheer van Holland en Wendelmont (Korf) van Boschuysen, die trouwde le 19 mrt 1542 Alexis, bastaard van Nassau, heer van Conroy-le Chateau, Frasne en (in leen ontvangen van zijn halfbroeder René van Prins van Oranje, 6 febr. 1539), zoon van Hendrik III, graaf van Nassau, heer van Breda, de Lek enz. en van Bar bera (ook wel Elisabeth Clara) van Roosenbach; geb. c. 1500, page, later kamerheer van keizer Karel V, ridder, gouverneur Mierop, ontvanger-generaal van Holland, Delfland, overleden 1608. Zoon van loa-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 177