HET HUIS VAN WASSENAAR-DUIVENVOORDE 6 's-Gra- en het de Kneuterdijk, het was met Mr. Harmen Verbies, die ook wel Van der Bies wordt genoemd, bewoonde het grote huis, dat dus in 1583 nog was hersteld of opnieuw gebouwd. Volgens consent van 11 mei 1583 n.l. mocht Van Alblas zijn gehele erf inplaats van met een „glintinge” met een muur omringen „vervolgens den muur van zijne nabu ren”. Dat zulks inderdaad geschied is, kunnen wij op de kaart van Bos en Van Ham zien. Op 12 november 1607 kreeg Verbies nog een consent van de Rekenkamer n.l. om in het Voorhout bij de poort van zijn erf een waterput te mogen maken. Het kleine huis, waarvan de tuin zich tot het Voorhout uitstrekte, was verhuurd en de huurders loosden hun water op het Voorhout, dat lager lag dan zijn erf en hierdoor ontstond overlast voor de „passagiers”. 5) Van Catharina Verbies-van Alblas is bekend, dat zij casteleynesse was van de afgevaardigden van Dordrecht naar de Staten van Holland. 6) Tot nu toe was onbe kend waar dit oudste logement van die stad gelegen was. Wij mogen nu aannemen, dat het het grote huis aan de Kneuterdijk bij de Hoge Nieuwstraat was. Temeer omdat zij na 1622 ook de afgevaardigden van Brielle onderdak verschafte, wat er op duidt, dat zij, nadat zij zich in 1621 van het huis had ontdaan, naar een nog grotere woning was verhuisd. Het kleine, meer noordelijke huis was in het begin van de 17e eeuw verhuurd aan Dieuwer van Banckem, weduwe van Mr. Nicolaes Backer. Zo lagen daar de beide huizen, het grote kleine, beide met hun ingang aan 5) Keppel 1109. 6) De logementen der stemhebbende steden te 's-Gravenhage in Meded. van de Vereen, ter beoefening der geschiedenis van 's Cm venhage, Tweede deel bl. 291.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 17