EN ZIJN NAASTE OMGEVING 7 16.000 ponden van Gelder. Jaarb. grote met een achterhuis aan de zijde van de Hoge Nieuwstraat, het kleine met een door een muur omringde tuin op de hoek van de Kneuterdijk en het Voorhout. Een kostelijk grondbezit. Dit dacht blijkbaar ook Johan van Wassenaer van Duivenvoorde, in 1577 geboren, toen hij in 1620 besloot in het regeringscentrum een woonhuis te bouwen over eenkomstig zijn middelen en zijn hoge positie waardig. Hij was behalve van Duivenvoorde Heer van het Woud, Starrenburg, Voorschoten en Veur en in 1612 in tweede echt gehuwd met Clara de Hinojosa. Hij had zes kinde ren en zou er nog twee krijgen. Hij was hoogheemraad van Rijnland, waarvan hij in 1625 dijkgraaf zou worden. Hij was lid van Gecommitteerde Raden, luitenant-hout- vester van Holland, Stadhouder van de Grafelijkheids- lenen, curator van de Leidse Hogeschool en tenslotte groot-zegelbewaarder. En hij was bijzonder rijk. Vol gens het cohier van 1627 7) bezat hij 160.000 en was daarmede een van de twintig rijkste Hagenaars. De bij hem inwonende twee kinderen uit zijn eerste huwelijk met Maria van Voorst waren bovendien, blijkbaar uit hun moederlijk versterf, nog 70.000 rijk. Het is dus niet vreemd, dat zijn gedachten uitgingen naar een grote woning en zijn oog viel op het prachtige erf aan Kneuterdijk en Voorhout. Op 25 januari 1621 kocht hij van Joffr. Catharina van Alblas, weduwe van wijlen Mr. Harmen van der Bies, twee huizen en erven aan de oostzijde van de Kneuterdijk, ten noorden belend door het Voorhout, ten westen door de Kneuterdijk, ten zuiden de Hoge Nieuwstraat en ten oosten de advocaat Mr. Reiner Raephorst. Hij betaalde er 7) Haagsche Kohieren I (1627) door Dr. H. E. Die Haghe 1913 bl. 42.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 18