HERINNERINGEN VAN OUDE HAGENAARS 165 I Middelburg in 1822, over- Haagse gebruiken In den Haag was het vanouds gewoonte, dat wie er zich vestigde en zijn verhuizing achter de rug had, door het bezorgen van visitekaartjes aan zijn nieuwe buren liet weten, dat hij gereed was, hun bezoek te ontvangen. Het laatste stadium van de verhuizing was het ophangen van de vitrage. Hingen de glasgordijnen, dan werden des Zaterdags de kaartjes afgegeven bij de buren rechts en links en bij de rechte overbuurman met zijn twee buren. Dezelfde gewoonte schijnt in Arnhem te gelden. Het medeleven met de persoonlijke omstandigheden van de buurman was ongetwijfeld in vroeger dagen ook in de stad groter dan tegenwoordig. In den Haag was het gebruik, dat men het overlijden van een huisgenoot liet „aanzeggen” bij tien huizen in zijn straat: twee rechts, twee links en zes aan de overkant. Predikantenrijmpje van omstreeks 1850 „Zijn de aardappelen al geschild?” Vroeg Dominee Ruitenschild. „Heb je gedacht aan zout?” Vroeg Dominee Dermout. 2) „Ze zijn al bijna gaar” Zei Dominee Molenaar. 3) Had dit rijmpje wellicht nog Dr. G. R. Ruitenschild, gekomen leden in 1897. 2) Ds. Isaak Johannes Dermout, gekomen van Zutphen in 1805, emeritus 1848, overleden in 1867. Zie Biogr. Wdbk van Prot. God geleerden in Nederland, II, p. 445. 3) Ds. D. Molenaar, gekomen van leden in 1865. een vervolg? van Zutphen in 1834, over-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 190