GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1954 170 The Hague mirror of history. kobaltbom. Den Haag Vruchtdragend vuil door H. Hermans. Tussen de rails, 3e jaargang, nr 4. de eendenkooi in het Zuiderpark door Wij, 5e jaargang nr 4. De Zuidwal heeft een 5e jaargang nr 4. Een bezoek aan J. Vlieger. Den Haag en Flitsen van Haagse historie door L. J. van der Haer. Den Haag en Wij, 5e jaargang, nr 2. en Wij, Hoe onze Haagse huizen genummerd worden en werden. Den Haag en Wij, febr. 1954. Springlevende arbeid in tien stadswijken (sociale wijk centra). Den Haag en Wij, februari 1954. Onze gebouwen in Den Haag door W. F. (kantoren der B.P.M.) Olie, 7e jaargang nr 9, september 1954. Het Zuiderpark als instructief plantsoen door G. H. Bent. Natuur en Techniek, 1954, 415419. Verbouwing bij de N.V. Kledingmagazijnen v.h. P. van den Brul te Den Haag. Thuis, 21e jaar nr 90, sep tember 1954. b. Geschiedenis, gebeurtenissen en statistiek. De geschiedenis van ’s-Gravenhage door H. M. Men- sonides. De Boeg, 29e jaargang nr 8.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 195