GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1954 172 Schaik-Willing. Groene Den Haag paraat door M. Reckman (alastrim). Else- vier’s weekblad, 30 januari 1954. Een proces in Engelse stijl (idem) Haagse Post, 29 mei 1954. De zaak O. door K. Helder (de Berkelse affaire). Vrij Nederland, 22 mei 1954. Lek-duinplannummer. Den Haag nr. 5. De Nijhoff-,avond door J. van Amsterdammer, 29 mei 1954. Men rooit maar raak in Den Haag door B. Tekke. Haagse Post, 15 mei 1954. en Wij, 5e jaargang, Het nijverheidsonderwijs te ’s-Gravenhage (statistisch overzicht). ’s-Gravenhage, 9e jaargang nr 1, 1954 en Bijlage van ’s-Gravenhage, 9e jaargang, nr 6, 1954. Statistisch jaaroverzicht voor 's-Gravenhage over 1953. Bijlage van 's-Gravenhage, 9e jaargang, 1954 nr 5. De Scheveningse haringvisserij in 1953 (statistisch overzicht). Bijlage van ’s-Gravenhage, 9e jaargang, 1954 nr 4. Een geschiedenisonderzoek met een 500-tal leerlingen van Haagse lagere en middelbare scholen door H. Niewenhuis. Paedagogische studiën XXXI, 201233.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 197