GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1954 174 Buuren Sr. Indola- Fragment uit .mandarijnen op zwavelzuur” door W. F. Hermans. (Over J. B. Charles). Podium IX, 277285. Noord-Nederlandse letteren door L. Tegenbosch (over J. B. Charles). Dietse Warande 1954, 168177. Een zelfportret door C. Rijnsdorp. (Idem). Ontmoeting VII, 226—228. Interview met de Heer Harry van post, nr 19, 1954. J. B. Charles en „Volg het spoor terug” door L. J. Zim merman. Socialisme en democratie, 1954, 4751. Het laatste woord door J. B. Charles (over „Volg het spoor terug”). Maatstaf I, 798816. Louis Couperus door H. van Booven. Haagse Post. 23 januari 1954. J. B. Charles en het zionisme door A. J. Herzberg. Maat staf II, 5561. De ontgoocheling van de verzetsstrijder door P. Geijl. (n.a.v. J. B. Charles [M. W. H. Nagel], volgt het spoor terug). Vrij Nederland, 13 februari 1954. Reacties op het boek van Charles („volg het spoor te rug”) door A. Romein-Verschoor. Nieuwe Stem IX, 221—229. Boutens, Diepenbrock en het „persoonlijkheidsrecht” door G. H. C. Bodenhausen. Maatstaf I, 688692.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 199