HET HUIS VAN WASSENAAR-DUIVENVOORDE 8 voor, waarvan ruim 5.000 door hypotheken waren ge dekt. 8) Het was geenszins zijn bedoeling de huizen te gaan bewonen. Hij besloot tot bouwen en hij liet plannen maken. Door wie? Laat ons bedenken, dat Johan van Wassenaer eigenaar van het kasteel Duivenvoorde was en dat hij dit huis enkele jaren later grondig heeft laten verbouwen. Kenners menen in die verbouwing de hand van Hendrik de Keyzer te herkennen. Hetzelfde is herhaaldelijk gezegd van het Haagse huis van Wasse- naer-Duivenvoorde. Zodat de mogelijkheid zo niet de waarschijnlijkheid bestaat, dat wij hier een werk van de Keyzer, zij het niet in ongeschonden staat, maar innerlijk en uiterlijk bedorven, voor ons hebben. Zeker schijnt in elk geval, dat het huis in Den Haag en de verbouwing van Duivenvoorde door dezelfde bouwmeester zijn tot stand gebracht. Vergelijking van de gravure van Adriaen van de Venne uit 1625 van het Voorhout met het grootste deel van het huis van Wassenaer met de tekening van Duivenvoorde van Roghman uit ongeveer 1647 laat nauwelijks plaats voor twijfel. De gravure toont ons een statig vierkant huis met zowel aan de zijde van het Voorhout als de Kneuterdijk twee verdiepingen met vier ramen. De bogen boven de ramen, het fraaie dak met de markante dakvensters, zelfs de schoorsteen zijn vrijwel gelijk aan die van Dui venvoorde, speciaal van het rechtse paviljoen, zoals de tekening van Roghman dit vertoont. Wat dadelijk opvalt is, dat het huis in het geheel geen voordeur heeft. Deze was natuurlijk, zoals zij nog is, in het lagere bijgebouw aan de Kneuterdijk. Het is duidelijk, dat het kleine huis van Van Alblas daarvoor was gebruikt, al had het een nieuwe gevel, passend bij 8) Keppel 1108.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 19