W. M. Dudok. GESCHRIFTEN BETR. ’S-GRAVENHAGE 1954 175 De vrolijke courantier van de gevangenpoort door H. van Straten. Groene Amsterdammer, 2 januari 1954. Cabaretiers passeren de revue door J. Schultink. (Cruys Voorbergh, d.i. E. P. C. van Vrijberghe de Coningh). Haagse Post, 23 October 1954. Hoe een roman van Couperus ontstond door S. P. Uri. Critisch Bulletin XXI, 375381. Sonja Gaskell, balletdanseres door C. J. Wisse. ’s-Gra- venhage, 9e jaargang, nr. 6. Applaus voor Sonia Gaskell door L. Hornstra. Vrij Ne derland, 16 October 1954. 50 jaar Bertha. (Bloemen Bertha Gerritsen). Bloemen Bertha, de bloemenverkoopster van de studen ten in Nederland door H. W. S. ’s-Gravenhage, 9e jaargang, nr 4. Over Louis Couperus door W. Kloos. Met inleiding door C. C. Spiering. Maatstaf II, 184190. Het goed recht van de bekentenisroman door C. Eggink (Over P. H. Dubois). Gids 1954, I, 291-296. Pierre H. Dubois en zijn ,,De ontmoeting” door J. van Schaik-Willing. Critisch Bulletin XXI, 112116. Louis Couperus voor nu door J. Greshoff. Standpunte IX, 58—63.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 200