GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1954 177 Nijhoff door G. Kamphuis. Martinus Nijhoff. Nijhoff, de levensreiziger door A. Donker. Martinus Nijhoff Heugten. Streven VIII, Verwelkoming der Nijhoff-uitgave door A. Donker. Critisch Bulletin XXI, 301306. Een misverstand in zake Nijhoff’s poëzie door G. Kamp huis. Critisch Bulletin XXI, 138143. Nijhoff’s ernst door Th. Govaart. Nieuwe Eeuw, 5 juni 1954. „Awater” in het Engels door D. v. d. Vat, Gids 1954, I, 110—124. Brieven van Huizinga aan Maatstaf II, 203217. en zijn verzameld werk door H. de Vries. Gids II, 304—309. Moeders koffertje door J. Verheijen (over M. Nijhoff). De vrouw en haar huis 1954, 3234. Martinus Nijhoff door J. van deel 1, 1424. Herinneringen aan M. Nijhoff door W. L. M. E. van Leeuwen, Vlaamse Gids 1954, 321339. Herinneringen aan M. Nijhoff door G. H. 's-Grave- sande. Vlaamse Gids 1954, 340.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 202