GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1954 187 der Omstreken. Het panorama-Mesdag door J. C. Bloem. Maatstaf II, 389—391. Doordat hij onvoorzichtig overstak verkeerstuin in het museum voor het onderwijs) door B. v. D. De Spiegel, 4 september 1954. Heel de wondere wereld staat opgepakt in het gouden museum voor het onderwijs. ’s-Gravenhage, 9e jaar gang 1954, nr 6. De geschiedenis van het landgoed Clingendael door H. M. Mensonides. ’s-Gravenhage, 9e jaargang 1954, nr 4. Een anatomische les over het schilderij. Schatten van het Mauritshuis in nieuwe luister door A. B. de Vries. ’s-Gravenhage, 9e jaargang 1954, nr 6. Ons museum voor het onderwijs door J. W. B. van Stigchel. Den Haag en Wij, 5e jaargang, nr 3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 212