23 24 J. M. 26 27 27 29 29 29 29 30 30 KRONIEK OVER 1954 190 Mevrouw Lahuis het Leger des oud- van van de Vereniging „Gro- ’s-Gravenhage en omstreken. van het circus te Scheve- 23 januari. 40-jarig besta,an ningen” voor 50-jarig bestaan ningen. 5-jarig bestaan van de School-verkeers- brigade, herdacht met een tentoonstelling in het Museum voor het Onderwijs. 40-jarig jubileum als dierenarts van Hoogland. Overleden J. van der Toorn, directeur van de Haringhandel en -inleggerij A. van der Toorn Zn. Opening van Huize Cromvliet te Rijswijk als tehuis voor bejaarde demente vrouwen, door Wethouder van den Oever. Prins Bernhard opent het nieuwe gebouw van het Medisch Biologisch Laboratorium der Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. te Rijswijk. Mevrouw C. C. M. Jenezon-den Hertog 80 j,aar en 63 jaar lid van Toonkunst. Overleden Jhr. A. G. Sickinghe, Luit.- generaal tit. b.d. der artillerie en eerste kamerheer-ceremoniemeester Koningin Wilhelmina. Installatie van Majoor en als divisie-officieren van Heils. 50-jarig jubileum als amateur-toneelspeel- ster (waarvan 30 jaar bij Dindua) van Mevrouw Annie Keehnen-Caboort. 50-jarig jubileum als behanger-stoffeerder bij de firma Gescher en Kemper van Wolfs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 215