13 13 15 17 17 17 18 18 18 18 19 20 de Ge- Gezond- KRONIEK OVER 1954 192 12 de Centrale Arbei- stad”. 11 februari. Overleden J. C. Maier, schoolarts bij de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Mr. H. P. Marchant, oud-minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 85 jaar. 50-jarig bestaan van dersverzekeringsbank. 65-jarig huwelijksfeest van het echtpaar G. L. Rutten-Van Maassen. Officiële opening van de Willem de Zwij- gerschool, school voor Chr. Lager onder wijs aan de Gentsestraat. 30-jarig bestaan van het Christelijk ge mengd koor „Prijst den Heer” herdacht met een zanguitvoering in de Julianakerk. De 50.000e bezoeker geteld op de Ten toonstelling „Den Haag - onze Overleden L. A. Sassen, arts aan meentelijke Geneeskundige- en heidsdienst. Mevrouw Ph. Francken neemt afscheid als administratrice van de Centrale Raad voor de Sociale Tandheelkunde. Oprichting van een Vereniging van Sche- veningse groothandelaren in haring en vis. Overleden W. H. Lampe, directeur Haagsch Modehuis. Dr. R. D. Spanjaard benoemd tot direc teur van de Koninklijke Centrale Vereni ging tot bestrijding der tuberculose. De in October 1952 gesloten Luchtmacht- stafschool weder heropend. 50-jarig artsjubileum (waarvan 32 jaar te ’s-Gravenhage) van W. C. Rensen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 217