196 18 maart. 18 19 21 22 22 22 22 23 23 24 24 KRONIEK OVER 1954 Receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan v,an de Vereniging voor Gerefor meerd Schoolonderwijs, te Scheveningen. Opening van de Taxi-telefooncentrale door Mr. J. van Aartsen, wethouder van Eco nomische zaken. Cobaltbom (tele-curie-apparaat) in zie kenhuis Zuidwal aangekomen. Ds. J. Verboom neemt afscheid van de Vrije Evangelische Gemeente wegens ver trek naar Dordrecht. Opening van de Internationale Cursus voor Waterleiding-deskundigen in het Vredes paleis, door minister J. G. Suurhoff. Mr. S. N. B. Halbertsma, vice-president van het Haags Gerechtshof, wordt 70 jaar. Overleden L. L. E. E. M. Moonen, ruim 40 jaar secretaris van de Haagse Voetbal bond, oud 75 jaar. Dr. Ir. V. J. P. de Blocq van Kuffeler, oud-directeur der Zuiderzeewerken, wordt 75 jaar. Voor het nieuwe gebouw voor de dienst van gemeentewerken aan het Groenewegje- hoek Zieken, wordt de eerste paal voor de fundering in de grond geslagen. Opening van de internationale cursus over de commerciële behandeling en afzet van groenten en fruit. Nieuw semaphore voor de Scheveningse haven in gebruik genomen. Begrafenis van Mr P. B. Bouman, oud- advocaat en leraar en vooraanstaande per-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 221