KRONIEK OVER 1954 197 maart. 25 25 26 I 26 27 27 28 30 I 31 31 31 31 de nieuwe fabriekshal 1 april. soonlijkheid in het christelijk maatschap pelijk leven. De gerestaureerde kerk van de Oud-katho- lieke Gemeente aan de Juffrouw Idastraat plechtig heringewijd. Anton van der Valk (Ton van Tast), be kend tekenaar, gaat Den Haag metterwoon verlaten. Afscheid van de Griekse gezant Nicolas G. Lely wegens terugkeer naar Grieken land. Herdenking van het 40-jarig bestaan van de Haagse afdeling van de Vereniging van huisvrouwen. Generaal I. H. Reijnders, oud-opperbevel- hebber, wordt 75 jaar. Jeugd luchtvaart brigade op Ypenburg ge ïnstalleerd. De Vereniging van St. Joseph-ambachts- leerlingen herdenkt haar 90-jarig bestaan. Receptie ter herdenking van het 70-jarig bestaan van het schildersbedrijf M. Dhont. De twee laatste alastrim-patiënten worden geheel genezen uit het ziekenhuis ont slagen. A. Vermaas, bibliothecaris van het depar tement van justitie, neemt na 40 dienst jaren afscheid wegens pensioen. Het aannemersbedrijf A. J. F. de Bruijn bestaat 50 jaar. Hendrik van Bloem, kunstschilder, wordt 80 jaar. De eerste paal voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 224