KRONIEK OVER 1954 198 april. 1 1 2 2 2 3 3 3 5 6 6 van de N.V. van der Heem aan de Maan- weg wordt in de grond geslagen. Aan Mr. F. Bordewijk wordt het erelid maatschap van de Haagse Kunstkring aan geboden. 60-jarig predikantsjubileum van Ds. M. Hefting, emeritus-predikant der Ned. Her vormde Gemeente. 75-jarig bestaan van de Fa van der Laan, herenmodemagazijn in de Koning straat. De schilderes S. G. de Boer-Birrius van Harlingen exposeert ter gelegenheid van haar 80e verjaardag. 60-jarig bestaan van de Nutsschool aan de Hollanderstraat. Viering van het jubileum op 8, 9 en 10 april. Mevrouw C. Lagers-van der Stad wordt 100 jaar. H. M. Burghardt, directeur van de Haagse Middenstandsbank en ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel neemt, wegens vertrek naar Amsterdam, afscheid van het Haagse bedrijfsleven. Mejuffrouw C. A. van Leeuwen, directrice van de Wasserij „Ozon” te Voorburg, wordt gehuldigd ter gelegenheid van haar 50-jarig dienstjubileum. 50-jarig bestaan van de tricotagezaak van de Gebr. W. en A. Borggreve in de Aert van der Goesstraat. Dirk Kohlman, uitvinder van electronische voorwerpen, wordt 80 jaar. Architect Ir. F. P. J. Peutz krijgt opdracht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 225