205 KRONIEK OVER 1954 26 mei. 26 27 28 29 29 30 1 1 1 1 juni. 1 Werkzaamheden in Scheveningen begon nen voor de aanleg van een nieuwe tele foonverbinding met Engeland. Feestelijke ledenvergadering ter gelegei}/- heid van het 100-jarig bestaan van de ..Vereeniging tot Verbetering der wonin gen van de arbeidende klasse” te s-Gra- venhage. 60-jarig bestaan van de Haagse vereniging van spiritisten ..Harmonia”. Jan Wingen Sr., kunstschilder, wordt 80 jaar. 50-jarig bestaan van de Koninklijke Athle- tenvereniging „Kracht door Oefening”. De Doorenbosheuvel, sluitstuk van het Zuiderpark, officieel opengesteld. Overleden Mevrouw Filz-Coyett, echtge note van de Oostenrijkse gezant in Den Haag. K. van Spronsen 50 jaar fruithandelaar. D. Ploos van Amstel, chef-monteur, 50 jaar in dienst bij de Maatschappij Zeebad Sche veningen. Het eerste Nederlandse geheugenbureau, ten bate van de stichting tot steun aan de padvindersgroepen ,,De Vliegende Hon den” opgericht. De nieuwe fontein op het Gevers Deynoot- plein wordt door wethouder Dettmeyer in werking gesteld. Congres van de Nederlandsche Katholieke Aannemers- en Patroonsbond in het Kur- haus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 232