KRONIEK OVER 1954 206 1 juni. 1 1 2 3 3 4 6 6 8 9 9 35-jarig bestaan van de Voetbalvereniging .Willen is Kunnen” (WIK). Huldiging van Ir. E. H. Berkhuysen, direc teur van het Gemeentelijk Gasbedrijf, ter gelegenheid van zijn 25-jarige werkzaam heid bij dat bedrijf. 40-jarig bestaan van de voetbalvereniging VIOS (verbetering is ons streven). Ds. H. Toorman, Chr. Gereformeerd pre dikant, doet zijn intrede in de Chr. Ge formeerde kerk Den Haag-centrum. J. J. C. A. van der Wilk is 50 jaar in dienst bij de N.V. pianohandel Van Voornveld en Spoor. Mr. W. J. baron van Lynden, oud-opper- kamerheer van H.M. de Koningin wordt 75 jaar. Herdenking van het feit, dat het 50 jaar geleden is, dat het Sint Nicolaas Gasthuis aan de Amsterdamse Veerkade 15 in ge bruik werd genomen. Landgoed Oosterbeek aan de Benoorden- houtseweg, voor het publiek opengesteld. W. R. C. Horscht, eigenaar van de lijsten winkel Molenstraat 65a, herdenkt zijn 80e verjaardag en het feit, dat zijn zaak 60 jaar bestaat. 50-jarig jubileum van H. Krullaarts in dienst van de Gemeentelijke reinigings dienst. Huldiging van A. van Heek wegens zijn 50-jarig jubileum in dienst van de Incasso- Bank - Amsterdamse Bank. Het Internationaal Tandartsencongres in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 233