juni. 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 207 KRONIEK OVER 1954 het Neder- de Raamweg het Kurhaus door Minister Suurhoff ge opend. Persfotograaf Pim van Os aan de gevol gen van een aanrijding overleden. Tentoonstelling „Den Haag, zoals de 19e eeuw het zag”, in de vernieuwde tentoon stellingszaal van het Gemeente-archief, door Burgemeester Schokking geopend. Haags Hervormd Rusthuis op het land goed Oostduin officieel geopend. Mr. F. L. Kleijn, oud-voorzitter H.V.V., 80 jaar. Vier vertegenwoordigers van het Parijse Gemeentebestuur door BurgemeesterSchok- king op het Stadhuis ontvangen. 40-jarig bestaan van de Voetbalvereniging „Duinoord”. Eerste B.B.-wijkpost aan de Zijpendal- straat geopend. Nieuwe Hoofdkwartier van lands Padvindstersgilde aan officiéél in gebruik genomen. Herdenkingsdienst in de Grote Kerk ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Brits en buitenlands bijbelgenootschap. Overleden Mejuffrouw I. E. Sieuwertsz v,an Reesema, kunstschilderes. Joods tehuis voor bejaarden door Minister Van Thiel geopend. Het congres van de Engelse Ingenieurs- organisatie The Institution of mechanical Engineers in het Kurhaus, verwelkomd door Burgemeester Schokking en Dr. Ir. A. Ringers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 234