KRONIEK OVER 1954 210 juli. 6 7 8 9 10 10 11 12 14 14 14 15 15 directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf, is 50 jaar ingenieur. De Koninklijke fabrieken Paul C. Kaiser bestaan 60 jaar. Haags Gemeentebestuur maakt nieuwe annexatieplannen bekend. Pastoor M. Th. Vinck wordt gehuldigd in verband met zijn 50-jarig priesterfeest. Oud-minister H. P. Marchant, 60 jaar ge leden gepromoveerd tot doctor in de rech ten aan de Leidse universiteit. Nieuwe Griekse gezant Nicolas Anissas in Den Haag aangekomen. Het circusgebouw en het Palace Hotel te Scheveningen bestaan 50 jaar. Felle brand te Loosduinen waarbij 9 lood sen van de Coöperatieve Veiling geheel uitbranden. Gemeenteraad behandelt het voorstel tot verbetering van de Scheveningse binnen havens. G. R. Bouwens herdenkt het feit, dat hij 50 jaar ridder 4e klasse in de Militaire Willemsorde is. De Jeruzalemkapel in de De Gheynstraat wordt uitgebreid met een medisch wijk centrum. De Heer Menno Fischer, oprichter van het bankierskantoor Menno Co, wordt 80 jaar. Oprichting van de Haagse Toneel- en Amusementsvereniging ,,Door Oefening Verkregen Levensverzekerings Maatschappij ,,DeNe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 237