II 211 KRONIEK OVER 1954 juli. 17 20 22 23 24 25 31 31 21 21 26 28 15 17 derlanden van 1845” neemt het nieuwe pand aan de Grote Marktstraat in ge bruik. 60-jarig bestaan van het Volkszeebad. H. J. M. Pas de Loup (Ouwe Hein), vis handelaar en -grossier, op 78-jarige leef tijd overleden. Tweede Internationale Vriendschapsfesti- val in de Dierentuin. 275-jarig bestaan van de Boekhandel Mensing en Visser ,,De Vijf Vocalen”. Notaris H. C. Labberton, 75 jaar. Drs. G. Kamphuis wordt benoemd tot hoofd van de Afdeling Kunstzaken der Gemeentesecretarie per 1 september a.s. Officieel bezoek van de President der Franse Republiek en Mevrouw Coty aan Den Haag. J. C. van Dam, Chr. de Wetstraat 24-26, is 50 jaar hoefsmid. Ronde-tafel conferentie van het Institut International des Sciences Administratives door Minister Beel geopend. Overleden Marcel Douhard, filmoperateur, oud 65 jaar. Nederlands ballet definitief samengesteld. Opening van het Heeswijkplein, het groot ste winkelplein in Nederland, door Burge meester Schokking. Ds. H. Mulder, emeritus-predikant, is 50 jaar predikant. Jac. van der Zwan is 50 jaar in het vis serijbedrijf. 1 augustus. Mejuffrouw T. Langeraap, gemeentelijk in-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 238