2 7 7 9 KRONIEK OVER 1954 214 1 3 4 5 5 8 10 1 september, straat door de Van Hoogstratenschool in gebruik genomen. Wilhelm Eickhoff benoemd tot gezant van Denemarken in Nederland. Herdenking van het 50-jarig bestaan van de Chr. M.U.L.O.-school aan de Helm- straat. C.J.M.V.-clubhuis aan de Broekslootkade door wethouder Van Zwijndregt geopend. Afdeling ’s-Gravenhage van de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond herdenkt het 60-jarig bestaan. Overleden Jacob Bodaan, kunstschilder, oud 73 jaar. Bevestiging en intrede van Ds. A. J. Buur man, predikant bij de Vrije Evangelische Gemeente. Generaal D. C. Spry, directeur van het internationaal padvindersbureau te Lon den, bezoekt Den Haag. Onthulling van het straatnaambordje van de Dr. Aletta Jacobsweg door Mej. A. H. B. van der Ent, presidente van de Haagse afd. van de Ned. Bond van Vrouwen in Bedrijf en Beroepen. Dalton-H.B.S. voor meisjes aan de Stad- houderslaan herdenkt haar 75-jarig be staan. Onder de wilde konijnen in de Haagse duinen veel gevallen van myxomatose ge constateerd. Mevrouw W. F. Schaay-Meppelder, 102 jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 241