11 13 14 15 15 15 17 17 18 18 11 11 KRONIEK OVER 1954 222 10 november. Haagse Politie Sport Vereniging H.P.S.V. herdenkt het 35-jarig bestaan. Burgemeester Schokking kondigt plannen aan voor de aanleg van een ringweg rond de binnenstad. Mevrouw J. J. de Calonne-Meister 105 jaar. De Horecaf vakschool aan de Assendelft- straat herdenkt het 25-jarig bestaan. 60-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Van der Ree-Rijtema. Dr. P. Glas neemt afscheid van de Neder landse Protestantenbond in verband met het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Firma Gebroeders Domhoff, Parkstraat, herdenkt het 60-jarig bestaan. Vice-admiraal b.d. N. A. Rost van Ton- ningen neemt in de Koninklijke Stallen af scheid van het personeel van H.M. de Koningin als chef van het militaire huis. Koninklijke stallen aan de Hogewal be staan 75 jaar. Haagse afdeling van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers herdenkt het 75 jarig bestaan. De toneelspeler Jacques Reule viert in het ziekenhuis zijn 75e verjaardag. De Gereformeerde jongensvereniging Phi- laletheia te Loosduinen herdenkt het 80- jarig bestaan. Eerste vergadering der nieuw opgerichte vereniging „Nederlandse Christelijke Inva- lidenbond”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 251