248 ALPHABETISCH REGISTER K. 208 199 226 27 van 113, 124 225 Kampvraat, L. W. J. R. Kantongerecht Kanunnikkenkapittel Kapel, Jeruzalem Kapel, Maria Karel V, Keizer KeehnenCaboort, Annie Keele Keizerstraat Kelder, Anna van de Kerkem, C. Kerkhof (bij St. Jacobskerk) 2 e.v., 2, 91 217 221 180 21 28 39 Kaiser, fabriek van Kalff, Prof. G. Kalf, Dr. Jan Kalvermarkt Kammen, Johan van der 197 163 Kerkhove, Elisabeth van den Kermis, Scheveningse Keuijerman, Frans Keijser, Jan Keyzer, Hendrik de Kieft, Mr. Johan zie Kies Kieviet, Anthonis Kies, Mr. Johan zie Kieft Kievelt van Antwerpen Kiggelaer, Heyman Gillisz 119, 144 69 124 Biz. 32 163, 164 140 132 8 16 .113, 127 16 143 Paul C. 210 86, 87, 88 194 47 158 Kamphuis, Drs. G. 177, 181, 211 224 169 104 210 104 152 190 134 163 145 Kelder, Jan Jacobsz (van de) 145 Kelk, C. J. Keppel, Archief Keppel, Kasteel Kerk, Boskant Kerk in Morgenstond, Ned. Herv. Kerk te Naaldwijk, kapittel van de Kerk, Ned. Herv. Paulus Kerk, nieuwe Wilhelmina Kerk van O.L. Vrouwe van Fatima, R.K. Kerk van de Oud-Katholieke gemeente Kerk, Scheveningse Kerk te Scheveningen, Oude 168, 212 193 Blx. Jutphaes, weduwe 137 Juliana, Koningin 215, 218, 225 Kinderen, F. L. der Kinderen, Pieter Jansz Kinderbeschermingsweek 200 Kinderhuis „Huize Groenestein” Kinderverpleging van de St. Vincentiusvereniging 208 Kinderziekenhuis, Juliana 200 Kinsbergen S219 Klaare, B220 Klaarenbeek, J.171 Klattepark43 Klein, Ds. F221 Klein, Dr. J. W221 Klere, ND176 Kleijkamp, bombardement van 171 Kleiweg, de52 Klokkenspel209 KIoos, Willem 175, 176 Klooster, Predicaren 12 Kloosterkerk 3, 28, 169 Kluit, M. E176 Knappert, Prof. Dr. L. .158 Kneuterdijk2 e.v. Knobelsdorff tot de Gelder Krijtenberg, Scherpenzeel, Nijenhuis en Ammersfelde, Hendrik Anton Zwier, Baron van Knoester, Intern, transport bedrijf, firma gebr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 277