HISTORISCHE VERENIGING „DIE HAGHE" 273 bracht aan het Koninklijk Huisarchief. Het Oudeman nenhuis, Oude Molstraat 25 en de Oud-Katholieke kerk in de Juffrouw Idastraat werden 24 juni bezichtigd. De zomerexcursie van 30 juni had Haarlem ten doel: de ruim 50 deelnemers reden per autobus allereerst naar de nieuwe R.-K. St.-Bavokerk. Vervolgens bezocht het gezelschap onder leiding van Mejuffrouw Dr. G. H. Kurtz, gemeente-archivaris van Haarlem en Mr. C. M. J. de Jongh, bestuursleden van de Vereniging Oud-Haer- lem, de oude Nederlands-Hervormde St.-Bavokerk en het oudste hofje der stad, het Hofje van Bakenes, alsook het Verenigingslokaal van Oud-Haerlem, gevestigd in het oude Wachthuis van de Schutterij aan de Markt. De koffiemaaltijd in Paviljoen Dreefzicht aan de Haar lemmerhout werd verlevendigd door een zonsverduiste ring. Om half twee ontving de Gemeente-secretaris Mr. H. E. Phaff (onze leden welbekend uit zijn Delftse tijd) onze leden op het stadhuis. Na een bezoek aan de Ruïne van Brederode, waar werd theegedronken, aan vaardden onze bussen de terugtocht. Prachtig weer be gunstigde deze geslaagde dag. Middagbezoeken werden 4 en 18 september gebracht aan het Pompstation van de Duinwaterleiding; 8 October volgde een avondrondleiding door het onlangs uitge breide gebouw van „De Nederlanden van 1845”, waar de Directie na de bezichtiging koffie en taartjes aanbood. Aan de vóóravond van de onthulling van het monu ment voor Johan van Oldenbarnevelt, te weten 13 Octo ber 1954, belichtten twee sprekers de figuur van de raadpensionaris: Dr. A. J. Veenendaal sprak over „Ol denbarnevelt als mens”, Dr. J. W. Wijn over „De in vloed van Oldenbarnevelt op de krijgsbedrijven van zijn tijd”. Een lezing met lichtbeelden over „De omstreken van den Haag in het verleden” door Dr. J. Gerson,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 302